Leraren

Deze pagina bevat achtergrondinformatie over de methodiek en de didactiek van het onderzoekend leren. De website zal regelmatig worden geactualiseerd en aangevuld. Mocht je hiervoor suggesties hebben dan kun je contact opnemen met Uitgeverij Van der Donk & Van Lanen (info@onderzoekendleren.com).

Algemeen

De methodiek – Onderzoekend leren – een stappenplan voor onderzoeksopdrachten gaat uit van de basisgedachte dat onderzoeksopdrachten het leren stimuleren. In het volgende document geven de auteurs een verantwoording van de methodiek.
Onderzoekend leren – een verantwoording

Presentatiematerialen – De volgende ondersteunende materialen hebben betrekking op de opbouw van het boek. Ze kunnen bijvoorbeeld worden opgehangen in een klaslokaal of verspreid worden onder leerlingen.
Leeswijzer
Leeswijzer (posterformaat)
Onderzoekscyclus
Onderzoekscyclus (posterformaat)
Index

Kernactiviteit oriënteren

Het onderwerp kiezen – De volgende didactische handreiking heeft betrekking op stap 1B van het onderzoeksproces.
De onderwerpkeuze

Het onderwerp in beeld – De volgende didactische handreiking heeft betrekking op stap 1C van het onderzoeksproces.
Het onderwerp in beeld brengen

Kernactiviteit richten

Voor deze kernactiviteit is (nog) geen aanvullende didactische ondersteuning voor leraren beschikbaar.

Kernactiviteit plannen

Inventarisatie verzamelactiviteiten – Leerlingen kunnen het volgende hulpmiddel gebruiken bij het inventariseren van verzamelactiviteiten. Op basis van het overzicht kun je met leerlingen in gesprek gaan over zaken als de uitvoerbaarheid van activiteiten en de mate waarin een activiteit bijdraagt aan het beantwoorden van een of meerdere deelvragen. Leerlingen bepalen op basis hiervan welke verzamelactiviteiten ze op willen nemen in hun onderzoeksplanning.
Hulpmiddel inventarisatie verzamelactiviteiten

Kernactiviteit verzamelen

Voorbereiding verzamelactiviteiten – Dit hulpmiddel kan worden ingezet ter voorbereiding op het uitwerken van onderzoeksinstrumenten. Leerlingen geven per deelvraag aan welke onderzoeksinstrumenten ze nodig denken te hebben tijdens het verzamelen en welke soorten vragen ze in de onderzoeksinstrumenten van plan zijn op te nemen. Met dit hulpmiddel expliciteren de leerlingen hun keuzes.
Hulpmiddel voorbereiding verzamelactiviteiten

Onderzoeksinstrument ontwikkelen – Voordat leerlingen informatie gaan verzamelen, ontwikkelen ze een of meerdere onderzoeksinstrumenten (Stap 4A t/m Stap 4F). Ze kunnen daarbij gebruikmaken van de onderstaande hulpmiddelen. Met de inzet van deze hulpmiddelen houd je als leraar zicht op het proces dat de leerling doormaakt en kun je indien nodig bijsturen.
Hulpmiddel checklist
Hulpmiddel interviewleidraad
Hulpmiddel enquête
Hulpmiddel toets
Hulpmiddel observatieschema
Hulpmiddel meetinstrument en invulschema

Een enquête afnemen – Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een digitaal boek ontwikkeld waarin uitgebreid wordt ingaan op het ontwikkelen en het afnemen van een enquête. De uitgave is ontwikkeld voor zowel leerlingen als leraren. De uitgave kan als verdiepingsstof worden ingezet bij stap 4B.
Peilen doe je zo

Kernactiviteit analyseren en concluderen

Bij deze kernactiviteit is (nog) geen aanvullende didactische ondersteuning voor leraren beschikbaar.

Kernactiviteit rapporteren en presenteren

Bij deze kernactiviteit is (nog) geen aanvullende didactische ondersteuning voor leraren beschikbaar.


Disclaimer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail